Siden tidernes morgen har mennesket været klar over vigtigheden af sikkerhed for både individet og fællesskabet for at sikre menneskeracens overlevelse. Urmennesket beskyttede indgangen til sin hule ved at tænde bål; oldtidens civilisationer byggede mure, og middelaldermennesket byggede borge og fæstninger. Om end verden omkring os har ændret sig i betydelig grad har folk stadig brug for at føle sig sikre i det 2 1 . århundrede. Nu om dage er spørgsmålet om sikkerhed dog langt mere kompliceret end det var tidligere. Vi må beskytte os mod anderledes trusler og vi har udviklet redskaberne til at gøre det.

Vi er muligvis ikke bange for at blive offer for et vildt dyr i junglen, men vi er muligvis bekymrede for om vores bil bliver stjålet, mens vi går en tur i parken. Sikkerhed for individet og dennes ejendele er blevet en betydelig forretning. Om end vi ønsker at bevare vores frihed accepterer vi nødvendigheden af at blive overvåget engang imellem og da kun som en nødvendig sikkerhedsforanstaltning. Af vane har vi personlig identifikation på os og vi betragter det som ganske normalt at fremvise denne, når vi bliver bedt om det, om det så er for at få noget autoriseret eller ligefrem for at blive scannet ind. Vi protesterer ikke mod at vores nummerpladeoplysninger bliver automatisk aflæst og gemt, når vi kører ind på parkeringspladser eller i parkeringshuse. Lige som tidligere er sikkerhed stadig af afgørende vigtighed for både individet og samfundet som helhed.

A.R. Hungary, Inc. - sikkerhedsteknologi i individets og samfundets tjeneste

A.R. Hungary, Inc. udvikler, producerer og sælger sikkerhedstekniske og trafiktekniske edb-anlæg som bygger på intelligent billedbearbejdning. Vore kunder er virksomheder, som installerer højteknologiske systemer til deres partnere ved at anvende de mest moderne innovative teknologier.

lndtil videre bruger omkring 2.000 tilfredse partnere i mere end 200 lande A.R. Hungary's intelligente billedbearbejdningsteknologi. Vores identifikationsteknologi kan findes i hele verden, fra Australien til Brasilien og fra Saudi Arabien til Korea.

Hvad er hemmeligheden bag vores succes? Det er vores engagement i udviklingen af enestående teknologiske løsninger kombineret med pålidelighed og effektivitet.

ARH's vej til succes: Kunstig intelligens og computerstyret billedaflæsning

lndividet modtager information om omverdenen ved hjælp af alle sine sanseorganer. Ud af al den information, som modtages gennem disse fem sanser ( synet, hørelsen, smagssansen, lugtesansen og følesansen ) er 75-80°% visuel. Synet er derfor af afgørende vigtighed for menneskets kontakt med omverdenen.

l 1990 prøvede jeg selv og nogle kolleger - specialiserede som vi var i både matematik og ingeniørvidenskab - at undersøge den komplicerede problemstilling i forbindelse med hvordan man genskaber den menneskelige hjerne ved hjælp af moderne computerteknologi således at computeren kan ''se'' ting på samme måde som mennesker. Kan computeren med andre ord fortolke indholdet af et digitalt billede, som den aldrig har ''set'' før? Denne vellykkede forskning tilskyndede os hurtigt til at anvende denne nyligt opnåede viden i praksis ved at løse specifikke genkendelsesopgaver.

Dette er hvordan verdens første computersoftware til nummerpladeaflæsning blev udviklet i Ungarn i 1992.

Som følge af 1 2 års fortsat forskning og udvikling er A.R. Hungary, Inc. blevet en af verdens vigtigste aktører inden for sikkerheds- og trafikkontrol.

Takket være en vedvarende høj grad af genkendelse og total pålidelighed er ARH CARMENs nummerpladeaflæsersystem blevet markedets førende. CARMEN ANPR maskinen kan med stor pålidelighed aflæse en hvilken som helst nummerplade i verden, herunder muligheden for som noget ganske specielt at aflæse arabiske bogstaver

ARH's dokumentaflæsere har fremragende muligheder for fremstilling af billeder og en udsædvanlig høj grad af produktgenkendelse, hvilket gør dem til nogle af markedets højt respekterede produkter.

CARMEN ACCR - Automatic Container Code Recognition

Det seneste ARH produkt er ansigtsgenkendelsessystemet ved navn FACEIDENT. Med sin hurtighed og pålidelighed er det den ideelle maskine til adgangskontrol baseret på ansigtsgenkendelse.

A.R. Hungary, Inc. - sikkerhedsteknologi i individets og samfundets tjeneste - teknologi og kvalitet

Har De nogensinde overvejet, hvor mange forskellige former for personlig identifikation, at De har haft i løbet af Deres liv? Lad os prøve at forestille os hvor mange identifikationsdokumenter der checkes rundt om i verden hver dag - om det så er i lufthavne, ved grænseovergange, i banker eller andetsteds. Det anslås til at være omkring 1 0.000 dokumenter i sekundet! Det siger sig selv at effektiviteten og hastigheden med hvilken disse dokumenter kontrolleres tydeligvis har høj prioritet af både sikkerhedsmæssige og

l 1998 besluttede A.R. Hungary, Inc. sig for at udvikle en automatisk identiftikationsdokumentaflæser og -identifikator, som tillader overlegen, hurtig og effektivt dokumentkontrol. Dette blev vores nye produktserie Passport Reader.

Dette var ikke nogen let opgave. Udstyret skulle både kunne indfange sikkerhedsidentifikationsmærkerne på dokumenterne og aflæse dokumenternes data. For at dette skulle være muligt i almindeligt lys var både et ultraviolet og et infrarødt billede påkrævet. Udstyret skulle være lille, robust og designet til hårdhændet brug.

Som resultat af 2 års udvikling blev en prototype lanceret i 2000. Det var den første, der kunne imødekomme ovenstående krav. Den nye CLR produktserie er siden hen blevet en succes verden over.

CLR udstyret har en fremragende billedkvalitet, både i normalt, ultraviolet og infrarødt lys, samt en algoritme, som resulterer i en usædvanlig høj grad af bogstavgenkendelse. Andre unikke egenskaber er bl.a. aflæsning af 2D stregkoder, visning af ultraviolette billeder i farver og automatisk ''opfattelse'' af et dokuments tilstedeværelse. CLR-udstyret kan også aflæse den seneste innovationsteknologi, nemlig de RFID chips, der er trykt i de nyeste pas.

Hver af de 6 modeller i CLR-serien er designet som optimale løsninger for særlige anvendelsesområder. De er lette at bruge og der er ikke brug for specialtrænet personale. Udstyret ''opfatter'' som det første, at dokumentet indsættes og skaber dernæst automatisk billedet og udfører til sidst analysen.

l løbet af produktudviklingsprocessen fokuserede designerne især på, at det skulle være let at integrere CLR-modellerne. CLR produkter og deres styresystemer er særdeles nemme at integrere med et hvilket som helst kompliceret computersystem, der bliver anvendt til dokumentkontrol.

Det er et ægte tegn på vellykket kommunikation med vores systemintegrationsklienter, at der i øjeblikket er adskillige tusinde dokumentaflæsningsenheder, som fungerer i forskellige roller: l lufthavne, ved grænseovergange, på ambassader, på posthuse, på hoteller og på notarkontorer.

Med de stadige gennembrud på telekommunikationsområdet er dokumentaflæsning og - kontrol på stedet blevet en reel mulighed. l lufthavne, ved grænseovergange, ved trafikkontrolposter, og på tog eller skibe er der et vedvarende behov for dokumentkontrol, men tidligere eksisterede der ikke noget udstyr, som kunne dække dette behov. A.R. Hungary, Inc. besluttede sig for at møde denne udfordring da de udviklede den mobile pasaflæser PR 303.

PR 303 apparatet kan bekræfte data i ethvert dokument med en enkel handling, som tager under 2 sekunder. Da udstyret kan sammenkobles med lokale databaser og udføre on-line databehandling ved hjælp af GPRS-systemer, er det særdeles anvendeligt på internationale tog.

lflg. statistikker er der i øjeblikket mere end en halv milliard biler på vejene verden over. Det er derfor ikke nogen overraskelse at automatisk nummerpladegenkendelse er blevet en integreret del af trafikkontrol og -sikkerhed. Vi har brug for en nummerpladeaflæsningsteknologi som udviser en kombination af fart, nøjagtighed og omkostningseffektivitet.

CARMEN ANPR teknologien opfylder alle disse krav, idet den er hurtig, yderst nøjagtig og omkostningseffektiv. Som bevis på dens succes arbejder A.R. Hungary, Inc. med omkring 1 .000 systemintegrationsklienter verden over og anvender mange tusinde CARMEN ANPR systemer i mere end 60 lande.

Hvordan fungerer CARMEN ANPR?

Kameraet fotograferer det relevante køretøj CARMEN finder nummerpladen i billedet og aflæser nummeret ved hjælp af tegnidentifikation
Billedet og relevant data fremsendes dernæst til det system, som arkiverer data og behandler data yderligere

A.R. Hungary, Inc. tilbyder firmaer inden for systemintegration en række fleksible løsninger gennem en kombination af forskellige softwareversioner og hvad der måtte være til rådighed af hardware.

CARMEN Parking software - den omkostningseffektive løsning

ldeel til adgangskontrol for køretøjer CARMEN Freeflow software - den grænseløse løsning: Fortløbende identifikation, velegnet til anvendelse på køretøjer, der passerer i høj fart
FXVD4 videofotokort: Forbind et hvilket som helst videokamera til systemet
FXCAM IBW 2000 ANPR kameraet: En 'plug-and-play'-løsning for det optimale billede
ARH Car PC

CARMEN ANPR-maskinens egenskaber Fungerer i en lang række lande - genkender tegn fra de romerske, kyrilliske, kinesiske og arabiske alfabeter m.v. Høj genkendelsesrate - mere end 98°%° af alfanumeriske nummerplader Hurtig genkendelse - hele aflæsningsprocessen tager mindre end 80 millisekunder Omkostningseffektiv teknologi - fremragende pris/ydelse forhold Let og hurtig at integrere - understøtter forskellige operativsystemer og programmeringssprog

Mens De har set denne film er mere end 100.000 nummerplader blevet aflæst og identificeret af CARMEN ANPR-maskinen på fem kontinenter verden over de Parkeringshuse, Parkeringspladser med betalt parkering Underjordiske parkeringsområder, Gågader Lastbilterminaler, Grænseovergange, Motorveje Trafikknudepunkter, Tunneler, Broer

For further and more up to date information visit our website at www.arh.hu

If you have questions about our solutions feel free to contact us.
For sending an email in English, please click here.